Юрий Любимов и Александр Калягин

Юрий Любимов и Александр Калягин Yuri Lyubimov  Alexander Kalyagin козаев

карикатура темур тимур козаев cartoon caricature temur kozaev Юрий Любимов и Александр Калягин Yuri Lyubimov and Alexander Kalyagin